Home » Contact Us

Jiangsu Jianghai Machinery Group Co.,Ltd.

Add.: Industrial Park, Libao Town, Hai’an County, Nantong City, Jiangsu Province, China.
Tel.: +86-51388212251
Fax: +86-51388212251

Quick Response Code
Inquiry Form